Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПриватБанк"-номiнальний утримувач14360570Україна, Дніпропетровська область, д/н, 49094, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги 5015.6331
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"35917889Україна, Київська область, д/н, 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна 7-Г80.3107
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1135 власникiв фiзичних осiбд/н, д/н, д/н4.0562
Усього 100