Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Норма"25013036д/н, Дніпропетровська область, д/н, 51921, м.Днiпродзержинськ, Аношкiна, буд.240.00368848
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1185 власникiв фiзичних осiбд/н, д/н, д/н99.99631152
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.